Opći uvijeti korištenja internetske stranice

Molimo da se prije početka korištenja internetske stranice www.setza5.com pružatelja usluga, upoznate s Općim uvjetima korištenja internetske stranice. Imate kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte info@setza5.com.

Uvjeti isporuke i plaćanje

Proizvode naručene na našoj stranici dostavljamo na sve lokacije u Hrvatskoj. Dostava se vrši putem kurirske službe GLS (General Logistics Systems Croatia d.o.o.) te je raspoloživa na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Trošak dostave dodatno se obračunava i iznosi 35,00 kn (PDV uključen).
Narudžbe se otpremaju na dan primitka plaćanja ili sljedeći dan. Uobičajeno vrijeme isporuke je 3 – 5 radnih dana. Prije dostave djelatnici logističke ili dostavne službe će vas kontaktirati kako bi se najavili i dogovorili pojedinosti.
Trenutni mogući oblik plaćanja je pouzećem, odnosno po primitku pošiljke. Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Uvjeti poslovanja

Sljedeći uvjeti poslovanja i reklamacije uređuju prava i obveze ugovornih strana koji proizlaze iz ugovora o kupnji sklopljenog između prodavatelja: Global Goods j.d.o.o., sjedište u Zagrebu, OIB:47357297256 Fažanska 16, (u daljnjem tekstu samo „prodavatelj”) i kupca. Predmet ovog ugovora je kupnja i prodaja robe na internetskoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja.

Ovi uvjeti poslovanja i reklamacije u obliku važećem na dan sklapanja ugovora o kupnji neodvojivi su dio ugovora o kupnji. U slučaju sklapanja ugovora o kupnji u pismenom obliku u kojem će se dogovoreni uvjeti razlikovati od ovih uvjeta poslovanja i reklamacije, odredbe ugovora o kupnji imat će prednost ispred ovih uvjeta poslovanja i reklamacije. Novodogovoreni uvjeti poslovanja ne mogu biti u sukobu s ostalim pravnim uredbama (skraćivanje roka za povrat robe, jamstvenog razdoblja i sl.)
U svrhu ovih uvjeta poslovanja i reklamacije dodatnim ugovorom smatra ugovor kojim kupac dobiva robu ili mu se pruža usluga koja je povezana s predmetom danog ugovora o kupnji, ako prodavatelj ili treća strana na osnovi svojeg sporazuma isporučuju robu ili pružaju uslugu.
Prikazana kupoprodajna cijena za robu na bilo kojoj internetskoj stranici elektroničke trgovine kojom upravlja prodavatelj sadrži i porez na dodanu vrijednost u utvrđenoj visini u skladu s važećim pravnim propisom RH. Ne uključuje cijenu za prijevoz robe ili ostale neobavezne usluge. Sve trgovačke i ostale akcije vrijede do isteka zaliha, osim ako uz danu robu nije drugačije navedeno.
Pravo je prodavatelja bilo kada izmijeniti kupoprodajnu cijenu robe koja je navedena na internetskoj stranici elektroničke trgovine, u pogonu prodavatelja. Ovakva se promjena ne odnosi na kupoprodajne ugovore sklopljene prije promjene cijene, bez obzira što roba još uvijek nije isporučena. Neodvojivi su dio ovih uvjeta poslovanja dokumenti Pravilnik o reklamacijama, Osobni podaci i njihova zaštita te Dostava i plaćanje.
Ugovor o kupnji sklapa se na temelju prijedloga koji prodavatelju šalje kupac u obliku ispunjenog i poslanog obrasca putem internetske stranice prodavatelja koju je poslao prijedlog za njegovo sklapanje. Predmet ugovora je otplatni prijenos vlasničkog prava na robu koju kupac želi za kupoprodajnu cijenu i pod uvjetima navedenima u toj narudžbi (u daljnjem tekstu samo „narudžba”).
Nakon slanja narudžbe na adresu e-pošte bit će poslana automatski generirana poruka o primitku narudžbe u elektronički sustav prodavatelja (u daljnjem tekstu samo „potvrda primitka narudžbe”). U slučaju potrebe moguće je da na adresu e-pošte kupca budu poslane sve dodatne informacije u vezi narudžbe.
Potvrda o primitku narudžbe sadrži informacije o tome da je prodavatelju dostavljena narudžbe i ujedno je prihvaćanje prijedloga za sklapanje ugovora o kupnji (u daljnjem tekstu samo „prihvaćanje narudžbe”).
U slučaju nedostupnosti robe ili isteka zaliha prodavatelj nije u mogućnosti kupcu isporučiti robu u roku dogovorenom u ugovoru o kupnji, utvrđenom ovim uvjetima poslovanja i reklamacije ili po dogovorenoj kupoprodajnoj cijeni, dužnost je prodavatelja kupcu ponuditi zamjensku robu, eventualno mogućnost raskida ugovora o kupnji (storno narudžbe). Raskid ugovora o kupnji ili storno narudžbe moguće je ako kupac pošalje e-mail. U slučaju da kupac podmiri kupoprodajnu cijenu ili njezin dio, dužnost je prodavatelja vratiti već podmirenu kupoprodajnu cijenu ili njezin dio u roku od 14 dana od dana primitka e-maila o raskidu ugovora o kupnji odnosno storna narudžbe za kupca na račun koji je on utvrdio, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.
Obveze kupca:
a) platiti dogovorenu kupoprodajnu cijenu prodavatelju u dogovorenom roku plaćanja, uključujući troškove za dostavu naručene robe,
b) preuzeti robu koju je naručena i isporučena
c) na otpremnom listu potvrditi preuzimanje robe svojim potpisom ili potpisom osobe osobe koju je ovlastio.
Prodavatelj je dužan:
a) u slučaju potvrde narudžbe u obliku prihvaćanja prodavatelj je dužan kupcu isporučiti robu u dogovorenoj količini, roku i kvaliteti i zapakirati ga i osigurati prijevoz na način potreban za njegovu zaštitu, poslati potvrdu o sklapanju ugovora o kupnji na trajnom nosaču, na primjer putem e-maila, najkasnije zajedno s robom predati kupcu u elektroničkom ili pisanom obliku sve potrebne dokumente za preuzimanje i korištenje kupljene robe

Promjena općih uvjeta poslovanja

Global Goods j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na stranici. Nastavak pristupanja stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete.

Raskid ugovora

Ugovor o kupnji proizvoda putem usluge možete bez navođenja razloga raskinuti pisanom obaviješću upućenom Global Goods j.d.o.o. u roku od sedam radnih dana od dana dostave proizvoda. U ovu svrhu možete koristiti i Obrazac za jednostrani raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora o kupnji proizvoda putem usluge dužni ste o svom trošku vratiti proizvod Global Goods j.d.o.o. u originalnoj ambalaži na adresu Global Goods j.d.o.o.., Fažanska 16, 10000 Zagreb, uz naznaku “Povrat proizvoda”.
Global Goods j.d.o.o. će Vam vratiti cjelokupan uplaćeni iznos u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, uz uvjet da je proizvod vraćen u originalnoj ambalaži kako bi se mogao vratiti u daljnju prodaju.

Nedostatci i reklamacije

Naručeni proizvodi pakiraju se tako da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom dostave proizvoda primatelj je dužan pregledati pošiljku i sve nedostatke (kvantitativne i kvalitativne), ili manjak, proizvoda izravno prijaviti dostavljaču, odnosno odbiti primiti oštećenu pošiljku. Primatelj i dostavljač na licu mjesta zapisnikom utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke.
U slučaju nedostataka ili manjka proizvoda sukladno prethodnom stavku molimo obratite se na adresu e-pošte info@setza5.com od ponedjeljka do petka od 08:00 do 12:00 sati gdje možete naručiti ponovnu dostavu ili povrat novca. Global Goods j.d.o.o. se obvezuje zatraženo izvršiti unutar idućih 15 dana. Potpisom računa/otpremnice potvrđujete da ste prilikom preuzimanja pošiljke istu pregledali. Naknadne reklamacije vezane uz vidljive nedostatke (kvalitativne i kvantitativne) i manjak proizvoda neće se uvažiti.
Ako bez valjanog razloga ne preuzmete ili odbijete primiti proizvod koje ste naručili od Global Goods j.d.o.o., isti zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.
U slučaju skrivenih nedostataka molimo obratite se na adresu e-pošte info@setza5.com.U slučaju opravdane reklamacije skrivenog nedostatka, molimo da proizvod s nedostatkom vratite poštom na adresu Global Goods j.d.o.o., Fažanska 16, 10000 Zagreb, uz naznaku “Povrat proizvoda”. Otpremne troškove takvog povrata snosi Global Goods j.d.o.o. U tom slučaju možete odabrati želite li da Vam se bez ikakve naknade u najkraćem roku pošalje zamjenski proizvod ili vrati novac.

Pravila privatnosti

Prodavatelj se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo kada ispunite obrazac ili prilikom prijave na newsletter.
Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“.
Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:
Radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);
Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;
Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)
Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.
Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Košarica
Košarica je prazna.

Čini se kao da još nisi odlučila/o.