Reklamacije i zamjene

Naručeni proizvodi pakiraju se tako da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom dostave proizvoda primatelj je dužan pregledati pošiljku i sve nedostatke (kvantitativne i kvalitativne), ili manjak, proizvoda izravno prijaviti dostavljaču, odnosno odbiti primiti oštećenu pošiljku. Primatelj i dostavljač na licu mjesta zapisnikom utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke.

U slučaju nedostataka ili manjka proizvoda sukladno prethodnom stavku molimo obratite se na adresu e-pošte info@setza5.com od ponedjeljka do petka od 08:00 do 12:00 sati gdje možete naručiti ponovnu dostavu ili povrat novca. Global Goods j.d.o.o. se obvezuje zatraženo izvršiti unutar idućih 15 dana. Potpisom računa/otpremnice potvrđujete da ste prilikom preuzimanja pošiljke istu pregledali. Naknadne reklamacije vezane uz vidljive nedostatke (kvalitativne i kvantitativne) i manjak proizvoda neće se uvažiti.

Ako bez valjanog razloga ne preuzmete ili odbijete primiti proizvod koje ste naručili od Global Goods j.d.o.o., isti zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

U slučaju skrivenih nedostataka molimo obratite se na adresu e-pošte info@setza5.com .U slučaju opravdane reklamacije skrivenog nedostatka, molimo da proizvod s nedostatkom vratite poštom na adresu Global Goods j.d.o.o., Fažanska 16, 10000 Zagreb, uz naznaku “Povrat proizvoda”. Otpremne troškove takvog povrata snosi Global Goods j.d.o.o. U tom slučaju možete odabrati želite li da Vam se bez ikakve naknade u najkraćem roku pošalje zamjenski proizvod ili vrati novac.

Košarica
Košarica je prazna.

Čini se kao da još nisi odlučila/o.